ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 733 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
1
อ.แม่จัน -
2
อ.เชียงแสน 053-650272
3
อ.แม่สาย 083-1524647
4
อ.แม่สาย 081-2894545
5
อ.พาน 088-4045420
6
อ.แม่สรวย 089-9635660
7
อ.เชียงของ 080-1165132
8
อ.เทิง 085-6235966
9
อ.เมืองเชียงราย 084-4138764
10
อ.ดอยหลวง 087-7011520
11
อ.ดอยหลวง 081-8126642
12
อ.แม่สรวย 083-3060569
13
อ.เชียงแสน 089-5578618, 091-3051154
14
อ.แม่สรวย -
15
อ.เทิง 089-8354510
16
อ.เทิง -
17
อ.แม่สาย 083-9440258
18
อ.พาน -
19
อ.พาน 086-1220317
20
อ.เทิง -
21
อ.เมืองเชียงราย -
22
อ.เมืองเชียงราย -
23
อ.พาน -
24
อ.พาน -
25
อ.แม่ลาว -
26
อ.เมืองเชียงราย 084-9099292
27
อ.ดอยหลวง -
28
อ.เมืองเชียงราย -
29
อ.เวียงชัย 053-769014
30
อ.เมืองเชียงราย 053-771063
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ฯ
รายชื่อสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม ที่พัก
รายชื่อปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
521 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175310
โทรสาร: 053-175310
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-175310